Kontakt

x

Služby

Nákup médií

Nakupujeme pre vás inzertný priestor vo všetkých druhoch médií na celom území Slovenska. Zabezpečíme prípravu textu i grafické spracovanie inzerátu a jeho zverejnenie s ohľadom na cieľovú skupinu zákazníkov.

Online kampane

Pri príprave kampaní na internete vychádzame z poznania prostredia a trhu. Komunikujeme so zástupcami online médií. Správne zvolené formy prezentácie sú v tomto prípade dôležitým prostriedkom k dosiahnutiu cieľa.

Copywriting

Texty tvoríme s ohľadom na individuálne požiadavky klienta. Snažíme sa čo najviac ho spoznať a pripraviť čo najlepší výstup. Nezabúdame ani na dynamiku, zrozumiteľnosť a jednoduchosť textu.

Grafický dizajn

Originálne grafické riešenia pripravíme podľa vašich zámerov a cieľov. Túto skutočnosť berieme do úvahy v každej fáze tvorivého procesu. Máme spoločnú úlohu – prezentovať vás v čo najlepšom svetle.

Merkantil

Originálne a kvalitné reklamné predmety sú účinnou formou prezentácie. Či ide o stretnutie s dôležitým klientom alebo o súčasť kampane pre široké vrstvy, ponúkneme vám riešenie podľa vašich predstáv a cieľov.

Eventy

Osobné stretnutie je základom úspechu. Meetingy, ako aj spoločenské a kultúrne podujatia, pripravíme podľa vašich potrieb a zámerov. Zabezpečíme aj tematické podujatia, infocesty či tlačové konferencie.

Videospoty

Vizuálna stránka je dnes pre firmy jednou z najdôležitejších foriem prezentácie. Pripravíme pre vás profesionálny videospot na mieru, poradíme vám aj pri jeho umiestnení na internet a sociálne siete.